Obsah

 

Autorské čtení pana Wienera (Česko německé pohledy a pohlednice)

Autorlesen - Herr Wiener (Tschechisch-deutsche Ansichten und Ansichtskarten)

- Rádlo

- Žitava

wiener

wiener2

wiener3

 

Autorské čtení panů Marka Řeháčka a Jana Pikouse (Rádlo - putování krajinou):

Autorlesen - Herrn Marek Řeháček und Jan Pikous (Radl - Wanderung durch die Lanschaft):

- Rádlo, 24.9.2013

 

 

loga