Navigace

Obsah

18.9.2019          Klíče od vozu

21.10.2019        Svazek klíčů 

20.5.2020          Finanční hotovost - žádáme vlastníka, aby se bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě 3 let od vyhlášení nálezu, tj. 20.5.2023 přihlásil na Obecním úřadu v Rádle. Nálezená peněžní hotovost byla protokolárně převzata od Policie ČR, odboru dopravní policie. 

27.6.2020          Cyklo přilba

18.2.2021           Finanční hotovost

14.4.2021            Náušnice