Obsah

Tělovýchovná jednota Sokol Rádlo z.s.

Provozujeme sportovní klub se zaměřením na fotbal, zdravotní cvičení či turistiku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Tělovýchovná Jednota Sokol Rádlo z.s. je pro roky 2020, 2021 a 2022 pořadatelem letních příměstských táborů v obci Rádlo. Náplní těchto táborů je především sport.

   Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dne 27.1.2020  pod názvem

   Příměstské tábory – Rádlo

reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014102,

prioritní osa OPZ : 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita projektu

Přihláška příměstský tábor

 

 

Během školního roku TJ Sokol pořádá zdravotní cvičení pod vedením Ivy Velové.

Zacvičit si můžete každou středu od 20-21 hodin v tělocvičně rádelské školy.

 

Pod TJ Sokol je organizovaný i rádelský turistický oddíl Šlapky.