Navigace

Obsah

Základní škola

 

 

Základní údaje:  
Název školy: Základní škola
IČO: 70 695 121
Adresa: 468 03 Rádlo 121
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 102 165 815
Zřizovatel: obec Rádlo
Adresa zřizovatele: 468 03 Rádlo 252
Telefon ZŠ:  483 388 090
Ředitel: Mgr. Miroslav Hradecký
E-mail: zs.radlo@tiscali.cz
Web: www.zsradlo.cz

Škola sdružuje:
1. ZŠ IZO:
2. ŠD IZO:
3. Jídelna ZŠ IZO:


102 165 815
116 300 388
102 717 427 

 
Základní škola Rádlo se s několika dalšími školami Libereckého kraje  zapojila do projektu Technické univerzity v Liberci s názvem „Za školou“. Projekt se snaží ukázat dětem, jakým způsobem nás ovlivňuje a formuje technika, která nás obklopuje v našem běžném životě. Cílem projektu je vytváření pozitivního vztahu žáků 4. a 5. ročníků zapojených základních škol ke vzdělání v technickém směru a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání v této oblasti. Cíl projektu zapadá do vzdělávacího plánu školy, který počítá s podporou výuky technických dovedností. Úvodní, motivační část projektu se uskutečnila 22.10.2012 v učebně informačních technologií. V další fázi projektu  budou žáci navštěvovat laboratoře Technické univerzity v Liberci. 
 

 za_školou