Navigace

Obsah

CzechPOINT                                 czech point
 

Úřad pro občany       

Obecní úřad Rádlo nabízí občanům služby Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Občan si může odnést ověřené výstupy:
Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení
Žádosti o zřízení datové schránky nebo změnu přístupových údajů do DS
Výpis ze základních registrů
Rejstřík trestů právnických osob
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby na žádost
 
Ceník služby Czech POINT
 
DOKUMENT
Cena
Výpis z katastru nemovitostí  
1. strana 100 Kč, další 50 Kč
Výpis z obchodního rejstříku
1. strana 100 Kč, další 50 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku
1. strana 100 Kč, další 50 Kč
Výpis z rejstříku trestů
100 Kč
Výpis bodového hodnocení 100 Kč
Zřízení datové schránky zdarma
Zneplatnění a znovuzpřístupnění údajů do datové schránky 200 Kč

Konverze dokumentů

1 strana 30 Kč, tisk 2 Kč za černobílý a 10 kč za barevný
 
Částky jsou dané zákonem a musí být uhrazeny hotově na místě a získané finance jsou přínosem do pokladny OÚ Rádlo.
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 
Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
 
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Na úřadu předloží žadatel doklad totožnosti (občanský průkaz,cestovní doklad). Předložený doklad se zkontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je doklad platný, vyplní úřednice formulář žádosti o výpis a vytiskne ji. Žadatel tuto žádost podepíše. Na základě této žádosti odešle úřednice elektronickou žádost na rejstřík trestů, který odpoví buď předáním výpisu, nebo informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky. V tomto případě musí být žádost odeslána poštou na Rejstřík trestů, kde je dále zpracována manuálně.