Menu
Obec Rádlo
ObecRádlo

 

POZOR - UZAVÍRKA SILNICE V ALEJI: Ve dnech 22.7. – 24.7.2024 bude probíhat oprava povrchu silnice III/2876 (v aleji), z tohoto důvodu bude komunikace úplně uzavřena. Náhradní trasa bude kolem úřadu - pozor, v této oblasti je zóna s předností zprava. Autobus bude končit nad koupalištěm.

 

 

Přírodní památka Rádlo

     V intravilánu obce se nachází přírodní památka Rádlo zaujímající rozlohu 3,5 ha. Chráněné území zahrnuje slatinné louky a přilehlé podmáčené olšiny a březiny kolem Rádelského potoka, přitékajícího z prameniště v osadě Milíře.

     Zájmovému území je od roku 1984 věnována pozornost ze strany ochránců přírody. Statutární ochrany se dočkalo v roce 1989 (v roce 1992 postoupilo do kategorie přírodních památek). Předmětem ochrany jsou zachovalá rostlinná společenstva, která jsou velmi cenná. Zdejší krátkostébelná ostřicová společenstva hostí celou řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jsou velmi citlivá na změny prostředí. Představují vzácný prvek přírody Jablonecka i celé republiky.

     Na rádelských podmáčených loukách a prameništích roste ve velkém množství prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata). Z hlediska druhové ochrany je významný hojný výskyt silně ohroženého všivce mokřadního (Pedicularis sylvatica). Ve druhé polovině léta vykvétá v otavě další ohrožený druh tolije bahenní (Parnassia palustris), která na Jablonecku a Liberecku téměř vymizela. Nezastupitelné místo ve zdejší květeně má i bíle kvetoucí orchidej vemeník zelenavý (Platanthera chloranta). V lesní části území, při pravém břehu potoka, na malebném rašeliništi rozkládá své listové růžice rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Populace této silně ohrožené rostliny čítá desítky jedinců. Její výskyt zde byl zaznamenán už před 100 lety.

     Z živočišných druhů můžeme v chráněném území potkat užovku obojkovou (Natrix natrix) a ropuchu obecnou (Bufo bufo), slepýše křehkého (Angulis fragilis) a další ohrožené a silně ohrožené druhy obratlovců.

     Chráněné území je nejkrásnější v časném létě, kdy rozkvetlé orchideje a dozrávající suchopýry propůjčují lučním slatinám nachovou a bílou barvu. Mokré louky a vlhkomilná lesní společenstva ze současné krajiny ustupují. Přitom je důležité tyto ekosystémy zachovat. Mají estetický i vědecký význam a ovlivňují ekologickou stabilitu širšího území.

     V roce 1996 byla na chráněném území za finanční podpory Obecního úřadu Rádlo a Referátu životního prostředí Okresního úřadu Jablonec nad NIsou vybudována naučná stezka. Stezku hojně navštěvují místní obyvatelé i zahraniční turisté. Naučná stezka, vybavená informačními panely, povalkovými chodníky a úhlednými mostky, je vyhledávaným místem školních exkurzí.

      Přírodní památka Rádlo je trvalou součástí seznamu významných mokřadů ČR, tj. dokumentu, který předkládá Český Ramsarský výbor z důvodu potvrzení členství ČR ve skupině států sdružených od roku 1970 Ramsarskou konvencí o ochraně mokřadů.

Život v obci

Náhodné foto

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

CzechPOINT

CzechPOINT