Menu
Obec Rádlo
ObecRádlo

 

 

Komunální odpad

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU POPLATKOVÉ POVINNOSTI OD 1.1.2022

Vyhláška o odpadech – postup pro občany

Od 1.1.2022 vešla v platnost nová vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která navazuje na nový zákon č. 541/2020 Sb. a novelu zákona o místních poplatcích č. 565/1990 ve znění zákonů.

Aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti, je třeba do 30.1.2022 učinit jistý krok ze strany vás občanů bydlících v Rádle, aby vám i nadále mohl být svážen odpad:

1. Splnit ohlašovací povinnost vyplněním „Ohlašovacího listu“- tuto povinnost má každý poplatník:

- Fyzická osoba, která bydlí v rodinném domě, bytě

- Fyzická osoba, která vlastní nemovitost, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba-např. majitel rekreačního objektu.

Ohlašovací list může za členy jedné domácnosti vyplnit jeden člen domácnosti (samozřejmě zletilý). V ohlašovacím listu uvede velikost nádoby a četnost svozu a další údaje potřebné pro zaevidování. Návod na vyplnění je v příloze tohoto Formuláře, který je zveřejněn na www.radlo.cz-úřad-komunální odpad.

Poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu se nově stávají i lidé, kteří dosud neměli s obcí Rádlo sepsanou Smlouvu o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu (platné do 31.12.2021) a bydlí v obci Rádlo. Tito lidé jsou také povinni splnit Ohlašovací povinnost, zvolit si typ a velikost tzv. shromažďovacího prostředku (nádoby, popř. pytle).

Další skupinou poplatníků jsou vlastníci nemovitostí, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba. I oni jsou povinni splnit ohlašovací povinnost a zvolit způsob likvidace odpadu.

Pokud nebude možné od konkrétní nemovitosti svážet odpad, např. z důvodu nedostupnosti objektu nebo velké vzdálenosti od místa obvyklého svozu, budeme u každého poplatníka tuto situaci řešit individuálně.

2. Ohlašovací list si můžete stáhnout na našich stránkách, vytisknout, vyplnit doma a přinést v úředních hodinách na úřad (PO,ST 8-12, 13-17) nebo přijít vyplnit přímo na obecní úřad, příp. poslat datovou schránkou nebo vhodit do poštovní schránky úřadu.

Pokud nemá někdo možnost dostavit se na úřad s vyplněných formulářem, je třeba nás kontaktovat

tel. 483 388 093, 483 388 975, nebo Emailem: podatelna@radlo.cz, ou@radlo.cz

Lze nás kontaktovat i v případě, že máte jakékoli dotazy. Rádi vám je zodpovíme. Pokud přicházíte na úřad, je dobré mít předem rozmyšleno, velikost nádoby a četnost svozu pro příští rok, abychom předešli časovým prodlevám při samotné návštěvě.

3. Poučení: Nesplnění Ohlašovací povinnosti je vymahatelné dle §247a Zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád.

4. Placení poplatku: Poplatek lze uhradit nejdříve od 1.1.2022, nejpozději do 30.9. 2022.

Částku a variabilní symbol dostane každý poplatník při ohlášení. 

A to na účet u KB č. 78-5797520267/0100 - POZOR NOVÝ ÚČET!!!

Na tento účet se bude hradit i místní poplatek za psa!

Děkujeme všem za spolupráci

Úřad

Náhodné foto

Náhodný výběr z galerie

Rádelský masopust

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

CzechPOINT

CzechPOINT